Родословная Белорусского профессионального союза работников образования и науки берёт свое начало в конце XІX – начале XX столетия.

В этот период создавались, оказывали необходимую помощь педагогам (денежную, в том числе на лечение, оздоровление, профессиональное образование детей учителей, предоставление им общежития на время обучения, организация санаторного лечения педагогов и др.) общества взаимопомощи учителей народных училищ Виленской (1899 год), Витебской (1897), Гродненской (1899), Минской (1901) и Могилевской (1900) губерний.

Размешчанае на правым беразе Нёмана, які ў тым месцы якраз размяжоўвае Стўбцоўшчыну ад Уздзеншыны, урочышча Прыстанька слаўнае адной знакавай падзеяй. 9 ліпеня 1906 года маладыя настаўнікі, сярод якіх быў і будучы народны паэт Беларусі Якуб Колас, правялі тут свой нелегальны з’езд. З-за даўнасці часу вакол гэтай сходкі існуе шмат супярэчнасцей і няпэўнасці, якія нават навукоўцам не даюць у драбніцах узнавіць дакладны ход тагачасных падзей. Але асноўны іх сэнс нам вядомы са школьнай праграмы — настаўнікі-«змоўшчыкі» заклікалі калег да адстойвання сваіх прафесійных і сацыяльных правоў.

1906 год - в г.Витебске, Минской губернии созданы учительские союзы.

1907 год - на территории пяти губерний Беларуси уже существовал 101 профсоюз, объединявший 14533 члена.

1919 год - создан Всероссийский союз работников просвещения и социалистической культуры.

8-11 января 1921 года - состоялся съезд работников просвещения и социалистической культуры.

1934 год - произошло разукрупнение профсоюза работников просвещения, образовано 8 самостоятельных профсоюзов: работников начальных и средних школ РСФСР, Беларуси, Украины, Закавказья, Средней Азии, высшей школы и научных учреждений, работников дошкольных учреждений, работников политпросветучреждений.

1948 год - происходит объединение профсоюза работников начальных и средних школ с профсоюзом дошкольных учреждений.

1956 год - профсоюз переименован в профсоюз работников просвещения.

1957 год - произошло объединение профсоюзов просвещения, работников высшей школы и научных учреждений всех республик СССР. В связи с этим профсоюз переименован в Профсоюз работников просвещения, высшей школы и научных учреждений Белорусской ССР.

29 сентября 1990 года - состоялся I съезд профсоюза работников образования и науки Беларуси.

5 апреля 1995 года - II съезд Белорусского профсоюза работников образования и науки.

6 апреля 2000 года - III съезд Белорусского профессионального союза работников образования и науки. Республиканский комитет переименован в Центральный комитет профессионального союза работников образования и науки.

7 апреля 2005 года - IV съезд Белорусского профессионального союза работников образования и науки.

28 сентября 2006 года - V внеочередной съезд Белорусского профессионального союза работников образования и науки.

6 апреля 2010 года - VI съезд Белорусского профессионального союза работников образования и науки.

16 ноября 2012 года - VII съезд Белорусского профессионального союза работников образования и науки.

3 апреля 2015 года - VIII съезд Белорусского профессионального союза работников образования и науки.

20 декабря 2016 года -  IX съезд Белорусского профессионального союза работников образования и науки.

Председатели профсоюза:

  • Чернов Константин Степанович.
  • Лесничий Семён Павлович.
  • Самарин Александр Иванович.
  • Евгения Тимофеевна Смирнова (1969 – 1981г.г.) - избрана постановлением I пленума Республиканского комитета профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений от 23 декабря 1969 года.
  • Светлана Максимовна Соболева (1981 – 1984г.г.) - постановление XV пленума Республиканского комитета профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений от 20 ноября 1981 года
  • Тамара Иосифовна Чёботова (1984 – 2005г.г.) - постановление IX пленума Белорусского республиканского комитета профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений от 29 марта 1984 года.
  • Андрей Васильевич Лукьянович с апреля 2005 года- постановление IV съезда Белорусского профессионального союза работников образования и науки от 7 апреля 2005 года.
  • Александр Александрович Бойко с декабря 2006 года – постановление II пленума Белорусского профессионального союза работников образования и науки от 19 декабря 2006 года, 6 апреля 2010 года - постановление VI съезда Белорусского профессионального союза работников образования и науки.

Славутаму беларускаму пісьменніку, першаадкрывальніку прыгодніцкага жанру ў беларускай літаратуры Янку Маўру ў гэтым годзе споўнілася б 130 гадоў. Сапраўднае імя мастака слова — Іван Фёдараў. Ён нарадзіўся ў Лібаве (цяпер Ліепая, Латвія) у сям'і сталяра. Жыццё не песціла будучага пісьменніка: бацька памёр рана, і дзяцінства хлопчыка праходзіла ў беднасці і нястачы. Але ён паспяхова закончыў пачатковую школу і паступіў у Ковенскае рамеснае вучылішча. Гэтыя гады жыцця будучага пісьменніка адлюстраваны ў аўтабіяграфічнай аповесці «Шлях з цемры».

У Беларусі Аляксандра Антонавіча Сянкевіча (1884 — 1939) ведаюць як выдатнага грамадскага дзеяча, а ў Прымор'і яго прозвішча занесена ў спіс народных герояў грамадзянскай вайны. Але, пэўна, нямногім вядома, што гэты чалавек паслужыў прататыпам для стварэння шэрага мастацкіх вобразаў: Апеся Садовіча ўтрылогіі Якуба Коласа "На ростанях", Баса-Грэнкі ў яго ж п'есе "Забастоўшчыкг" і доктара Сташынскага ў рамане Аляксандра Фадзеева "Разгром".